06 - 54 65 60 92 info@horizonholland.org

Schoolproject in Pilimathalawa

In Pilimathalawa is een school gevestigd voor meervoudig gehandicapte kinderen. Het is de enige school voor speciaal onderwijs in de regio. Deze 13 kinderen kunnen op geen andere (reguliere) school terecht.
De school is een particulier initiatief van monnik Naronvita Medhanada, waarvoor hij zijn bibliotheek ter beschikking heeft gesteld als lesruimte. De lessen worden door een bevoegde lerares gegeven en de kinderen leren o.a. rekenen, schrijfvaardigheid en lezen.
Er is grote behoefte aan schooluniformen, schoolartikelen (schriften, pennen, leesboekjes etc.), schoolmeubilair en een afsluitbare kast. Deze worden niet door de overheid verstrekt. De school wordt nu met name gesponsord door de lokale bevolking, maar deze middelen zijn helaas ontoereikend, zodat onze hulp is gevraagd.
Wij hebben passende schoolmeubels laten maken in drie maten en een afsluitbare kast voor lesmaterialen. Er zijn 5 tafels gemaakt en 15 stoelen. De kosten hiervan bedragen € 450,00.
Wilt u dit project steunen? Heel graag! U kunt uw gift overmaken t.n.v.:
Horizonholland foundation 
NL61 INGB 0002 4000 60 
Bedankt voor uw steun! 

Ga naar de inhoud