06 - 54 65 60 92 info@horizonholland.org

Schoolproject in Badula

In Badula, dat op ongeveer 230 kilometer van de hoofdstad Colombo ligt,  staat een school voor 35 kinderen met een verstandelijke beperking.
Er wordt veel aandacht besteed aan tekenen, schrijven en vooral aan dramalessen. Hierin proberen we de kinderen zelfvertrouwen mee te geven en zorgen we ervoor dat zij hun gevoelens te uiten. Er is veel behoefte aan een school als deze in de regio, omdat deze kinderen niet terecht kunnen in het reguliere onderwijs.
De lessen worden verzorgd door drie gedreven docenten en ook de ouders zijn zeer betrokken. Om de kinderen ook in de toekomst perspectief te bieden, willen we hen graag vaardigheden leren, waarmee zij een inkomen kunnen generen. Zo zullen zij later minder afhankelijk zijn en zelf een vorm van arbeid kunnen verrichten. Er is behoefte aan de gebruikelijke schoolartikelen (schriften, pennen, potloden, leesboekjes etc.), en schoolmeubilair.
Wilt u dit project steunen? Heel graag! U kunt uw gift overmaken t.n.v.:
Horizonholland foundation 
NL61 INGB 0002 4000 60 
Bedankt voor uw steun! 

Naar de inhoud springen