06 - 54 65 60 92 info@horizonholland.org

Olanda Watta – Kegalle

Het is inmiddels al weer ruim 27 jaar geleden dat Horizon Holland een dependance bouwde om het tehuis Prithipura te ontlasten.

Het tehuis Olanda Watta werd gebouwd onder begeleiding van Horizon Holland en gaf een thuis voor 25 bewoners. Hierbij waren we uitgegaan dat de bewoners zoveel als mogelijk daar zelfvoorzienend konden wonen. Hiervoor is o.a ook een groentetuin aangelegd en een heel watervoorzieningsysteem.

Een aantal jaren geleden heeft de regering het tehuis uitgebreid met het dubbele qua onderkomen, maar zonder extra watervoorziening . Dat dit gevolgen heeft voor extra waterbehoefte, mag duidelijk zijn. Met regelmaat staan de waterputten droog , enerzijds door te weinig neerslag en anderzijds wegens capaciteitsgebrek .

In samenwerking met de Stichting “Kansarmen in Sri Lanka”, de Wilde Ganzen en Horizon Holland is er grond aangekocht van een boer beneden aan de rivier om hier een pompinstallatie te bouwen. Vervolgens wordt er een 900 meter lange pijpleiding gelegd vanuit de rivier naar het hoger gelegen Olanda Watta. Deze leiding komt op betonnen steunen te liggen en voert dwars door de jungle naar boven.

De werkzaamheden zijn door Covid 19 en de huidige economische toestand in Sri Lanka enigszins vertraagd, maar inmiddels is men weer volop bezig om de klus te klaren.

We hopen dan ook dat binnenkort het water op Olanda Watta weer voldoende kan stromen.

Sinds kort is eindelijk de elektrische installatie aangesloten en is de pompinstallatie in werking. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van Olanda Watta in vervulling en hebben zij voldoende water.

Ga naar de inhoud