06 - 54 65 60 92 info@horizonholland.org

Nieuwsbrief Juni 2023

Na een coronapauze van 2 jaar en een politiek moeilijk tijd konden we in november 2022 eindelijk weer naar Sri Lanka om onze huidige en nieuwe projecten te bezoeken. Horizon Holland ondersteunt kleinschalige projecten welke vaak te maken hebben met levensomstandigheden van met name de sociaal zwakkeren in de samenleving.

Sri Lanka is een land dat telkens economisch weer opnieuw moet opkrabbelen. Vanuit het verleden hebben ze te maken met binnenlands verzet van de Tamiltijgers, de tsunami en laatst de binnenlandse politieke onrust en Corona.

Een grote inkomstenbron voor Sri Lanka is het toerisme ,dat telkens weer opnieuw wordt geraakt en opnieuw moet beginnen. De sociaal zwakkere gemeenschap is hier vaak gelijk de dupe van. Prijzen schieten omhoog en hulp vanuit de overheid is steeds minder aanwezig. Het land is ongeveer ook failliet.

Er is ons dan deze keer ook om hulp gevraagd met name op platteland schooltjes welke problemen hebben van diverse aard. Zo zijn er schooltjes die geen of slechte watervoorziening hebben, slechte of te weinig toiletten hebben en ook een school waar meisjes worden opgevangen met een moeilijke thuissituatie.

Tijdens ons verblijf hebben we ongeveer 15 scholen bezocht variërend van 30 tot 300 leerlingen. Opvallend is, dat hoe armer de bevolking is, hoe meer ouders bereid zijn om samen met de school er iets moois van weten te maken. Zo ligt er een plan om samen met ouders en leerlingen een grote schooltuin op te zetten om zo voor een deel in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, alsook een klein schooltje die vragen om een nieuwe watertank. De directeur van de school geeft aan dat de ouders zelf de oude lekke watertank zullen verwijderen en er een nieuwe voor in de plaats zetten. Fantastisch dat door zelfwerkzaamheid de betrokkenheid van ouders wordt vergroot en de kosten worden gedrukt.

Zo proberen wij als stichting Horizon Holland al vele jaren om met kleinschalige hulp het leven van kansarmen in Sri Lanka een beter perspectief te bieden. Dit varieert van het schenken van een rolstoel tot o.a het bouwen van nieuwe toiletten en zorgen voor goede watervoorzieningen

Wilt u meer weten over de projecten welke wij ondersteunen, is een bezoek aan onze website zeker de moeite waard. Ook als u ons wilt steunen kunt u hier een bijdrage doen.

Ga naar de inhoud