06 - 54 65 60 92 info@horizonholland.org

Matara

In Matara (gelegen aan de zuidkust op ongeveer 190 km. van de hoofdstad Colombo) is een kleine school voor verstandelijk beperkte leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar gevestigd.
Hun voormalige schoolgebouw is tijdens de tsunami verwoest en alle meubelen zijn toen verloren gegaan. Het huidige schoolgebouw, wat eigenlijk te klein is voor het aantal leerlingen, wordt gehuurd. Omdat de school geen overheidssteun krijgt, betalen de ouders alles zelf.
Op school leren de kinderen basisvaardigheden zoals rekenen, tekenen, drama enz. Ook wordt er fysiotherapie gegeven. In de toekomst wil men naar een groter en eigen gebouw. Hier ontbreken nu echter de middelen voor. Op de korte termijn is onze hulp nodig om 10 lestafels en 30 stoelen aan te kunnen schaffen; ook schoolmaterialen zoals schriften, potloden en pennen zijn altijd nodig. De kosten hiervoor  bedragen €1.150,-.
Wilt u dit project steunen? Heel graag! U kunt uw gift overmaken t.n.v.:
Horizonholland foundation 
NL61 INGB 0002 4000 60 
Bedankt voor uw steun! 

Ga naar de inhoud