06 - 54 65 60 92 info@horizonholland.org

Lavanya Preschool – Ellawala

Lavanya preschool (te vergelijken met onze peuterspeelzaal) ligt in Ellawala (district Radnapura) werd getroffen door een grote overstroming. Het gebouw werd hierdoor aangetast en onder andere de pomp voor de watervoorziening werd zo ernstig beschadigd, dat deze vervangen moest worden. Onze hulp werd ingeroepen, en voor eenrelatief klein bedrag konden wij de hulp ook bieden.
Er gaan ongeveer 25 kinderen naar deze preschool. Verder ontbrak op deze school een bed. Als een kind ziek was dan werd hij/zij op een dekentje op de grond gelegd. De ouders van de kinderen zijn zeer betrokken bij de preschool; na de overstroming werd het schoolgebouw door hen vrijwillig opgeknapt, en opnieuw geschilderd.
Horizon Holland heeft voor deze preschool een nieuwe waterpomp en een bed plus matras aangeschaft (dit bedrag werd door ons voorgeschoten). 
Totale kosten bed en matras: €127,-
Totale kosten waterpomp:  €110,-
Wilt u dit project steunen? Heel graag! U kunt uw gift overmaken t.n.v.:
Horizonholland foundation 
NL61 INGB 0002 4000 60 
Bedankt voor uw steun! 

Naar de inhoud springen